Archive for the ‘Uudis’ Category

Uudised

17. septembril Rahvusooper Estonia Talveaias toimunud Eesti Muusikakoolide Liidu traditsioonilisel tänuõhtul anti üle tänupreemiad muusikakoolide õpetajatele. Preemiate saajad otsustab EML-i juhatus tuginedes õpetajate saavutustele EML-i Vabariiklikul konkursil.

2017 aasta tänupreemiad pälvisid kuus õpetajat, nende hulgas Vastseliina Muusikakooli vaskpillide õpetaja URMAS HIMMA. Vastseliina Muusikakool tänab oma õpetajat silmapaistva tegevuse eest noorte muusikute juhendamisel ja muusikalise loovuse arendamisel. Urmas Himma käe all õpivad noored ja täiskasvanud muusikahuvilised metsasarve, baritoni, trompetit ja tuubat.

 

 

 

 

 

 

 

Soovime õpetaja Urmas Himmale jõudu ja edu edaspidiseks!!!

 

 

Lastevanemate küsitluse tulemused: 29. märtsil toimunud lastevanemate üldkoosolekul tegi küsitluse tulemustest ettekande Kristi Valk. Ettekande materjalid

 

 

25. märtsil Tallinnas toimunud Eesti Muusikakoolide Liidu vaskpillide konkursil “Parim noor instrumentalist 2017” saavutas Vastseliina Muusikakooli õppur Karep Rutov baritoni esimeses vanuserühmas I koha. Karepi õpetaja on Urmas Himma, kontsertmeister Inga Schmidt.

Soovime palju õnne ja edu Karepile! Täname õpetaja Urmast ja kontsertmeistrit Ingat! Suured tänud Karepi vanematele Rene ja Kadri Rutovile! Eriline tänu ja tunnustus isa Renele, kes õpib ka ise Vastseliina Muusikakoolis vaskpuhkpille ja harjutab koos pojaga puhkpillimängu!

Artikkel

 

 

 

    Vastseliina Muusikakooli 2017/2018 õppeaasta
TEGEVUSKAVA
 
I poolaasta
Päev Kuup. TEGEVUS
SÜNDMUS
Vastutaja(d) Toimumise
koht
Sihtrühm
SEPTEMBER
R. 1. Kooli AVAAKTUS, kell 12 I. Schmidt Saal Kõikidele
4.-8.
kell 13-16
Uute õppurite vastuvõtt
Vastseliina Muusikakoolis
R. Veski
V. Kooser
Solfedžo
klass
Uued õppurid
R. 15. Kontsert
KULDAR SINK 75
A. Lõhmus Vastseliina
Rahvamaja
Kõikidele
P. 17. Eesti Muusikakoolide Liidu TÄNUÕHTU
Tänupreemia puhkpilliõpetajale URMAS HIMMALE
Estonia Talveaed õp Urmas Himma
OKTOOBER
L. 7. Vastseliina Gümnaasium 70, kell 18
Muusikalised tervitused
V. Jõe
A. Nedo
Vastseliina G aula Kõikidele
T. 10. VMK õpetajate TÖÖKOOSOLEK, kell 10 V. Kooser Direktori
kabinet
Õpetajad
N. 12. Kontsert
REINIS YOUNG kitarril, kell 19
A. Lõhmus Vastseliina RM Kõikidele
13.-14. Wana Wõromaa Wunkorkestri
SÜGISLAAGER nr 2
M. Varblane Mooste veskiteater Pärimusm.
õppurid
19.-21. EML Konkurss 2017
D. O. Wirkhausile pühendatud Noorte Puhk- ja löökpilllimängijate konkurss
U. Himma Tartu valla MK Vaskpillide
õppurid
19.-20. Seminar “ANTS” V. Kooser Tartumaa V. Kooser
K. 18. VMK eelõppe õppurite vanemate KOOSOLEK, kell 16.30 V. Kooser Solfedžo
klass
Eelõppe õppu-rite vanemad, õpetajad
23.-29. oktoober I vaheaeg
L. 28. LINDORA LAAT
T. 31. VMK hoolekogu koosolek, kell 17.30 A. Lõhmus Direktori
kabinet
Hoolekogu
liikmed
NOVEMBER          
R. 10. Isadepäeva tähistamine
Muusikaline tervitus, kell 20
V. Kooser Loosi
Rahvamaja
 
T. 14. Kontsert JOHANN RANDVERE – klaver
Urmas Sisask “Tähistaevas”, kell 18
A. Lõhmus
V. Kooser
Saal Kõikidele
L. 18. Värska Muusikakooli 20. juubel
Muusikaline tervitus
K. Tamra
I. Päid
Värska
Kultuurikeskus
 
T. 21. VMK õpetajate töökoosolek, kell 10 V. Kooser Direktori
kabinet
Õpetajad
DETSEMBER
R. 1. Lauluvõistluse eelvoor
Võrumaa LAULUKARUSSELL 2017/2018
I. Päid
V. Kooser
Parksepa
Keskkool
Laulu huviala
õppurid
P. 10. TALVELAULUDE KONTSERT A. Lõhmus
E. Talvik
Saal Kõikidele
12.-14. kell 13 Õpetajad Saal Kõikidele
Praktiline esinemine kell 14
kell 15
kell 16
N. 14. Õppenõukogu, kell 16.30 V. Kooser Saal Õpetajad
R. 15. Vastseliina Gümnaasiumi
JÕULULAAT
K. Torn Vastseliina G
aula
Kõikidele
L. 16. Akordionistide talvekontsert A. Nedo Saal Kõikidele
E. 18. Puhkpillimuusika talvekontsert, kell 18 V. Jõe
U. Himma
Saal Kõikidele
T. 19. MUUSIKAKOOLI TALVEKONTSERT K. Tamra Saal Kõikidele
N. 21. Vastseliina Gümnaasiumi
JÕULUKONTSERT
K. Torn Vastseliina G
aula
Kõikidele
23. detsember – 7. jaanuar II vaheaeg

Muusikakooli õppetasu muutmise otsus.


Infovoldik