Üritused

    Vastseliina Muusikakooli 2017/2018 õppeaasta
TEGEVUSKAVA
 
I poolaasta
Päev Kuup. TEGEVUS
SÜNDMUS
Vastutaja(d) Toimumise
koht
Sihtrühm
SEPTEMBER
R. 1. Kooli AVAAKTUS, kell 12 I. Schmidt Saal Kõikidele
4.-8.
kell 13-16
Uute õppurite vastuvõtt
Vastseliina Muusikakoolis
R. Veski
V. Kooser
Solfedžo
klass
Uued õppurid
R. 15. Kontsert
KULDAR SINK 75
A. Lõhmus Vastseliina
Rahvamaja
Kõikidele
P. 17. Eesti Muusikakoolide Liidu TÄNUÕHTU
Tänupreemia puhkpilliõpetajale URMAS HIMMALE
Estonia Talveaed õp Urmas Himma
OKTOOBER
L. 7. Vastseliina Gümnaasium 70, kell 18
Muusikalised tervitused
V. Jõe
A. Nedo
Vastseliina G aula Kõikidele
T. 10. VMK õpetajate TÖÖKOOSOLEK, kell 10 V. Kooser Direktori
kabinet
Õpetajad
N. 12. Kontsert
REINIS YOUNG kitarril, kell 19
A. Lõhmus Vastseliina RM Kõikidele
13.-14. Wana Wõromaa Wunkorkestri
SÜGISLAAGER nr 2
M. Varblane Mooste veskiteater Pärimusm.
õppurid
19.-21. EML Konkurss 2017
D. O. Wirkhausile pühendatud Noorte Puhk- ja löökpilllimängijate konkurss
U. Himma Tartu valla MK Vaskpillide
õppurid
19.-20. Seminar “ANTS” V. Kooser Tartumaa V. Kooser
K. 18. VMK eelõppe õppurite vanemate KOOSOLEK, kell 16.30 V. Kooser Solfedžo
klass
Eelõppe õppu-rite vanemad, õpetajad
23.-29. oktoober I vaheaeg
L. 28. LINDORA LAAT
T. 31. VMK hoolekogu koosolek, kell 17.30 A. Lõhmus Direktori
kabinet
Hoolekogu
liikmed
NOVEMBER          
R. 10. Isadepäeva tähistamine
Muusikaline tervitus, kell 20
V. Kooser Loosi
Rahvamaja
 
T. 14. Kontsert JOHANN RANDVERE – klaver
Urmas Sisask “Tähistaevas”, kell 18
A. Lõhmus
V. Kooser
Saal Kõikidele
L. 18. Värska Muusikakooli 20. juubel
Muusikaline tervitus
K. Tamra
I. Päid
Värska
Kultuurikeskus
 
T. 21. VMK õpetajate töökoosolek, kell 10 V. Kooser Direktori
kabinet
Õpetajad
DETSEMBER
R. 1. Lauluvõistluse eelvoor
Võrumaa LAULUKARUSSELL 2017/2018
I. Päid
V. Kooser
Parksepa
Keskkool
Laulu huviala
õppurid
P. 10. TALVELAULUDE KONTSERT A. Lõhmus
E. Talvik
Saal Kõikidele
12.-14. kell 13 Õpetajad Saal Kõikidele
Praktiline esinemine kell 14
kell 15
kell 16
N. 14. Õppenõukogu, kell 16.30 V. Kooser Saal Õpetajad
R. 15. Vastseliina Gümnaasiumi
JÕULULAAT
K. Torn Vastseliina G
aula
Kõikidele
L. 16. Akordionistide talvekontsert A. Nedo Saal Kõikidele
E. 18. Puhkpillimuusika talvekontsert, kell 18 V. Jõe
U. Himma
Saal Kõikidele
T. 19. MUUSIKAKOOLI TALVEKONTSERT K. Tamra Saal Kõikidele
N. 21. Vastseliina Gümnaasiumi
JÕULUKONTSERT
K. Torn Vastseliina G
aula
Kõikidele
23. detsember – 7. jaanuar II vaheaeg

 

Vastseliina Muusikakooli 2016/2017 õppeaasta

TEGEVUSKAVA II poolaasta
III VEERAND
JAANUAR
14.-15. Vana Võrumaa pärimusmuusikute
I TALVELAAGER
M. Varblane Mõniste Pärimusmuusika õppurid jt.
19.-20. “Andekate Noorte Toetamise Seminar ehk ANTS” V. Kooser
R. Veski
Suure-Jaani Huvihariduse juhtid ja edendajad
VEEBRUAR
3.-4. Pärimusmuusika laager M. Varblane
V. Kooser
VMK Pärimusmuusika õppurid jt.
E. 6. Tunnustushommik V. Kooser VG saal Kõikidele
T. 7. Töökoosolek V. Kooser Direktori kabinet Õpetajad
N. 9. Kitarristide SÕBRAKUU KONTSERT, kell 17
Kavas: Pärt, Talsi, Amstrong, Kõiva jt.
I. Hunt Saal Kõikidele
Leader infopäev A. Lõhmus Vastseliina RM Kõikidele
N. 16. VMK hoolekogu koosolek, kell 17.30 A. Lõhmus Direktori kabinet HK liikmed
18.-19. Vana Võrumaa pärimusmuusikute
II TALVELAAGER
M. Varblane Mõniste Pärimusmuusika õppurid jt.
N. 23. Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud KONTSERT-AKTUS, viiuldajad ja akordinistid A. Lõhmus
A.-L. Nedo
K. Tamra
Vastseliina
RM
Kõikidele
27.-28. III Huvihariduskonverents “Mis tuuled puhuvad?”, alapealkiri “Tuulte lugu” V. Kooser Kuressaare Kõiki huvilised
MÄRTS
E. 3. Tunnustushommik VG saal Kõikidele
T. 7. KONTSERT NAISTELE Mehed ja
noormehed
Saal Kõikidele
K. 8. Salongiõhtu Jaan Sööt T.-M. Einla Vastseliina
Piiskopilinnus
Kõikidele
R. 10. Eesti Kontsert Koolikontserdid
“Kohtumine GERLI PADARIGA.
Elu muusikas, teatris ja teles”, kell 10.30
V. Kooser VG saal Kõikidele
11.-12. Vana Võrumaa pärimusmuusikute
III TALVELAAGER
M. Varblane Mõniste Pärimusmuusika õppurid jt.
13.14. “Andekate Noorte Toetamise Seminar ehk ANTS” V. Kooser Tallinna
lähedal
Huvihariduse juhid ja edendajad
E.
T.
N.
13.
14.
16.
Praktiline esinemine Õpetajad Saal Kõikidele
N. 16. Pianistide KEVADKONTSERT I. Schmidt Saal Kõikidele
Õppenõukogu
III veerandi lõpetamine, tunnistused
V. Kooser
õpetajad
VMK õppurid
R. 17. Õpetajate motivatsiooni rännak I. Hunt Luhasoo VMK õpetajad
18. – 26. märts KEVADVAHEAEG
IV VEERAND
K. 29. VMK lastevanemate üldkoosolek, kell 16.00 V. Kooser
A. Lõhmus
Saal Lastevanemad,
õpetajad
Ansambel YHEKSA, kell 18.30 A. Lõhmus Saal Kõikidele
APRILL
E. 3. Tunnustushommik VG saal Kõikidele
17.-18. “Andekate Noorte Toetamise Seminar ehk ANTS” V. Kooser Tallinna lähedal Huvihariduse juhid ja edendajad
21.-22. Vana Võrumaa pärimusmuusikute
IV LAAGER
M. Varblane Mõniste Pärimusmuusika
õppurid jt.
Eesti rahvamuusika töötluste festival
MOISEKATSI ELOHELÜ
M. Varblane Mooste
T. 25. Õpetajate töökoosolek, kell 10.30 V. Kooser Direktori kabinet Õpetajad
R. 28. Suur Üleriigiline võistumängimine V. Kooser
M. Varblane
Viljandi
Pärimus-
muusika Ait
Pärimusmuusika õppurid jt.
MAI
E. 8. Tunnustushommik VG saal Kõikidele
11.-12. “Andekate Noorte Toetamise Seminar ehk ANTS” V. Kooser Lõuna-Eesti Huvihariduse juhid ja edendajad
T. 16. Õppenõukogu: eelõppe lõpetamine,
4. ja 7. kl. õppurite eksamitele lubamine
V. Kooser Direktori
kabinet
Õpetajad
Praktiline esinemine Õpetajad Saal Kõikidele
K. 17. Solfedžo eksam R. Veski Solfedžo
klass
4. ja 7. kl.
õppurid
N. 18. EELÕPPE KEVADKONTSERT
AVATUD USTE PÄEV muusikakoolis
Õpetajad Saal Kõikidele
T. 23. Põhipilli eksam Õpetajad Saal 4. ja 7. kl.
õppurid
Õppenõukogu V. Kooser Direktori
kabinet
Õpetajad
N. 25. LÕPUPIDU-KEVADKONTSERT V. Kooser
õpetajad
Saal Kõikidele
7. juuni – 31. august SUVEVAHEAEG
JUUNI
R. 16. ÕHTULAULUD, kell 22.00 V. Kooser Vastseliina
Rahvamaja
Kõikidele
L. 17. XXIII Vastseliina Maarahva Laat
P. 18.

 

I poolaasta TEGEVUSKAVA

I VEERAND
Päev Kuup. TEGEVUS
SÜNDMUS
Vastutaja(d) Toimumise
koht
Sihtrühm
SEPTEMBER
T. 1. Kooli AVAAKTUS, kell 12   Saal Kõikidele
5.-9.
kell 13-16
Uute õppurite vastuvõtt
Vastseliina Muusikakoolis
R. Veski
V. Kooser
Solfedžo
klass
Uued õppurid
R. 9. Muusikaline tervitus Missos V. Jõe
U. Himma
Misso
Rahvamaja
 
R. 16. Vastseliina Gümnaasiumis matkapäev
T. 27. Töökoosolek V. Kooser Direktori
kabinet
Õpetajad
N. 29. Eesti Kontsert Koolikontserdid
BRASIILIA RÜTMID JA LAULUD, kell 10.30
V. Kooser
M. Kons
Vastseliina G
aula
Kõikidele
OKTOOBER
N. 6. Õpetajate muusikaline rännak V. Kooser Kütioru
matkarada
Õpetajad
R. 14. Vastseliina Gümnaasiumis seseisva õppimise päev
E. 17. Praktiline esinemine: Õpetajad Saal Kõikidele
T. 18. kell 13 kell 14
N. 20. kell 15 kell 16
T. 18. Vastseliina Muusikakooli
hoolekogu koosolek, kell 17.30
A. Lõhmus Direktori
kabinet
Hoolekogu
liikmed
R. 21. I veerandi lõpetamine, tunnistused Õpetajad
22.-30. oktoober SÜGISVAHEAEG
K. 28. LINDORA LAAT
II VEERAND
Päev Kuup. TEGEVUS
SÜNDMUS
Vastutaja(d) Toimumise
koht
Sihtrühm
NOVEMBER
T. 1. Töökoosolek V. Kooser Direktori
kabinet
Õpetajad
K. 2. VMK lastevanemate
ÜLDKOOSOLEK, kell 16.00
V. Kooser
A. Lõhmus
Solfedžo
klass
Lastevanemad
Õpetajad
Eesti Kontsert Muusika Eestimaal
Klassikatähed. Akordioniduo
Mikk Langeproon, Henri Zibo
A. Lõhmus
V. Kooser
Saal Kõikidele
4.-5. Konverents
“KULTUUR, HARIDUS ja HARITUS”
MTÜ Eesti Kultuurikoda Eesti Rahva
Muuseum
Õpetajad
K. 9. EML Lõuna-Eesti regiooni direktorite nõupidamine V. Kooser Antsla
Muusikakool
Direktor
L. 12. VASTSELIINA MUUSIKAKOOLI 25. AASTAPÄEVA TÄHISTMINE
kell 16 Austusavaldus muusikakooli asutajale vana koolimaja pargis
kell 17 Pidulik KONTSERT-AKTUS Vastseliina Rahvamajas
kell 19 Vastseliina Muusikakooli vilistlaste, endiste õpetajate, õpetajate ja külaliste
KOOSVIIBIMINE Vastseliina Muusikakoolis. Kutsetega.
E. 28. Eesti Kontsert Koolikontserdid
“TEEKOND HALDJARIIKI”, kell 11.05
Mait Trink, Mait Karm, Margus Tammemägi
V. Kooser
M. Kons
Saal Kõikidele
DETSEMBER (uuendatud)
Päev Kuup. TEGEVUS
SÜNDMUS
Vastutaja(d) Toimumise
koht
Sihtrühm
P. 4. TALVELAULUDE KONTSERT, kell 15 A. Lõhmus Saal Kõikidele
N. 8. Mõttetalgud “Õhinapõhine kool” K. Torn Gümnaasium Direktor
R. 9. Vastseliina vald 25 Vastseliina RM
E. 12. Praktiline esinemine: Õpetajad Saal Kõikidele
T. 13. kell 13                                kell 14
kell 15                                kell 16
K. 14.
T. 13. Õppenõukogu, kell 16:30 V. Kooser Direktori
kabinet
Õpetajad
N. 15. MUUSIKAKOOLI TALVEKONTSERT, kell 17 Õpetajad Saal Kõikidele
E. 19. PUHKPILLIMUUSIKA TALVEKONTSERT V. Jõe
U. Himma
Saal Kõikidele
T. 20. II veerandi lõpetamine, tunnistused Õpetajad
K. 21. Vastseliina Gümnaasiumi algklasside jõulupidu 1.-4. kl. Vastseliina G
aula
Kõikidele
N. 22. Vastseliina Gümnaasiumi jõulukontsert 5.-12. kl.
23. detsember 2016 – 8. jaanuar 2017 TALVEVAHEAEG